Приложение 2-A: Монтесори класна стая: седмична програма за начален етап 6-9 г.

В “Монтесори паралелката” денят е организиран в големи блокове непрекъснато време за работа (т.е. учене чрез опознавателните материали). Децата прекарват по-голямата част от времето си, ангажирани в работа по индивидуални задачи (обикновено в малки групи, започвайки от началното ниво). Преподавателите използват това време, за да привличат отделни деца или малки групи (започвайки от началното ниво) за уроци. През това време децата работят във всички области от учебната програма, включително музика и изкуство.

Започвайки от началното образование, децата участват в общностни Занимания по интереси/ Кръгче  поне веднъж седмично. Освен това се ангажират със Занимания по интереси  по решаване на задачи поне веднъж седмично. Избираемите предмети започват в началното образование. Броят на дните в седмицата зависи от образователните потребности на детето. Децата посещават избираеми предмети три пъти седмично.

Примерна дневна програма:

8:00             - Пристигане

8:00-11:30 - Работа в класната стая, включително експерименти и наблюдения в биоградината навън

11:30-11:45 - Четене на глас и преразказване

11:45-12:00 - Време за споделяне

12:00-12:30 - Обяд

12:30-13:30 - Свободни игри

13:30-15:30 - Работа в класната стая, включително експерименти и наблюдения в биоградината навън

15:30-16:30 - Занимания по интереси / Работа в градината

16:30-16:45 - Приключване на деня /  В петък през последния час се отделя време за рефлексия и професионално развитие.

 

 

Go to top