Приложение 4: Монтесори материал "Табло за деление" (материал със заложен елемент за Контрол на грешката)

ПРИМЕР: Монтесори материал: Табло за деление (материал със заложен елемент за Контрол на грешката)

 МОНТЕСОРИ МАТЕРИАЛ - ТАБЛО ЗА ДЕЛЕНИЕ

Цел: Да подпомогнем детето да запомни таблиците за делене.
• Възраст : 5 – 6 години

МАТЕРИАЛИ :
• Табло, оцветено в зелено в горната си част по ширина, с 9 дупки за цифрите от 1 до 9. Тачи зелена част указва, че делителят е съставен от единици.
• Девет зелени кеглички за дупчиците, представляващи делителя.
• В лявата част надолу са цифрите от 1 до 9, които съответстват на хоризонтална редица с по девет дупки във всяка. Тези числа представляват резултата, частното или мънистата, които се подреждат под всяка кегличка.
• Кутия с 81 зелени мъниста, които влизат в ролята на делимо.
• Кошничка или съд за остатъка.ПРЕЗЕНТАЦИЯ пред детето:

Забележка: Първата презентация на таблото за делене се провежда устно.

Щом детето вникне в това занимание, ще му бъде полезно да си записва резултатите.

• Изберете измежду 1 и 81 едно число за делител, например 56.
• Помолете детето да отброи 56 мъниста в малък съд. Поставете деветте зелени кеглички в дупките в горната зелена част на таблото.
• Преговорете правилата за делене с детето – това, че под всички кеглички се подрежда еднакъв брой мъниста, ни повече, ни по-малко.
• Кажете на детето „Нека разделим 56 на 9.”
• Подредете мънистата в хоризонтални редички. Всяко излишно мънисто (по-малко от 9) ще бъде остатък.
• Кажете на детето „56 ÷ 9 = 6, с 2 остатък.”
• Сложете остатъка в кошничката.
• Обяснете на детето, че отговорът или частното се вижда в лявата част на таблото.
• Предложете да разделите 56 на 8.
• Махнете деветата кегличка. Извадете също и мънистата под нея и започнете да ги разпределяте между 8-те кеглички.
• Кажете на детето „56 ÷ 8 е равно на 7.” Обърнете му внимание, че в тази задача няма остътак.
• Продължете по описания начин, като махате по една кегличка наведнъж.
• Когато стигнете до 56 ÷ 5, ще се получи остатък 11. Обяснете на детето, че макар задачата да е правилна, тя не може да се реши с таблото.
• Предложете да опитате с друго уравнение.
• Покажете му как да си запише отговорите в таблиците за делене.
• Ако няма остатък, оставете мястото празно.
• Накрая детето ще е попълнило комплект таблици за делителите от 81 до 1.

Go to top