Приложение 7: Монтесори образователна биоградина "Растяща класна стая"

Образователна биоградина в двора на училището наричаме "Растящата класна стая", защото тя е жива и вечно променяща се зона за откривателско учене и интегрално образование.

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е богат образователен инструмент за провеждане на интерактивни занимания по различните учебни предмети, където по естествен начин децата откриват смисъла и връзките между изучаваните дисциплини и явленията от реалния живот, а процесът на учене се превръща в атрактивно изследователско приключение, което изпълва с любопитство и вдъхновение, както децата, така и възрастните.

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е вдъхновяващ образователен инструмент за "учене чрез преживяване" и придобиване на трайни умения за здравословен начин на живот и позитивно общуване с природата.

Ядивната биоградината в РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е интензивна екосистема на малка площ, в която по органично чист начин се учим да отглеждаме полезни ядивни растения, билки и.... позитивни човешки взаимоотношения.

В РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ процесът на учене се превръща в атрактивно изследователско приключение, което изпълва с любопитство и вдъхновение, както децата, така и учителите.

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е място любимо на всички, защото...

  •     тя е красива, жива и винаги променяща се среда за живот
  •     тя е създадена с много любов, радост и личен принос от всички
  •     тя е място, където децата играя, учат и развиват своите таланти едновременно

 

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е полезна защото, защото:

  •     тя е жива, красива и и забавна ЛАБОРАТОРИЯ НА ЖИВОТА, където учениците сами изследват и откриват невероятните явления на жизнените процеси в природата
  •     дава уникален шанс на учениците да наблюдават КРЪГОВРАТА НА ЖИВОТА и взаимовръзките в Природата
  •     осигурява лична връзка и преживяване на УЧЕНИКА С ПРИРОДАТА и подпомага пълноценното развитие на неговите сетива, интелект и емоции.
  •     дава шанс на учениците да развият трайни навици и умения за УСТОЙЧИВ НАЧИН НА ЖИВОТ и справяне с предизвикателствата.
  •     създава поводи и теми за ПЪЛНОЦЕННО И КРЕАТИВНО ОБЩУВАНЕ между учениците, учителите и родителите
  •     вдъхновява желанието за сърдечно общуване, обмен на опит и ВЗАИМНА ПОДКРЕПА в местната общност и между поколенията

Тук може да видите снимки от Растящата класна стая на 107 ОУ "Хан Крум", София >>>

 

 

 

Go to top