Приложение 2: Монтесори класната стая - предварително подготвена среда за учене

В обучението по системата Монтесори, централно място се отделя на т.н. подготвена среда. Вместо информацията да се предава от учител на ученик, учителят е този, който подготвя подходяща учебна среда, в която се поставя детето. Основната задача на възрастния е да подготви и поддържа околна среда, чрез добре обмислено въвеждане на книги, материали, проекти и уроци, които да подхранват любопитството и креативността на детето.

Монтесори класната стая е подредени в зависимост от предметната област – математика, език, готвене, чистене, изкуство, ъгъл за четене и т.н. – децата винаги са свободни да се  движат из стаята.

Няма ограничения за колко време едно дете може да се занимава с дадено нещо, което само е избрало.

Монтесори счите, че детето се учи от прекия си контакт с околната среда. Чрез сетивата си, то буквално поглъща, това което го заобикаля. Играчките и материалите в дома и училището, за този период на развитие, трябва да бъдат с най-добро качество и от естествени материали – дърво, стъкло и порцелан.

Децата сами могат да избират къде да учат - на масата или на земята. За целта се използва килим или парче от килим, които след това могат да бъдат навити и прибрани до следващотот използване. По този начин се очертава работното пространство.

В класната стая или в къщи всички играчки, книги и материали са добре подредени в кутии с капак, плетени кошници, дървени кутии или чекмеджета. Всичко е групирано в съответствие с предмета – език, математика, география, история, музика, изкуство. Всеки обект има специално място, така че всяко дете знае къде да го намери, когато му потрябва.

Масите и столовете са съобразени със височината на децата.

Източник: http://umeia.com/montessori-sreda/

 

Go to top